Gujarati

Mogal Ne Hambharaje Lyrics in Gujarati ~ Gujaratitracks.com

Written by govtjob

 

Mogal Ne Hambharaje Lyrics in Gujarati

|  મોગલને હંભારજે લિરિક્સ ગુજરાતીમાં |

 

જયારે જયારે ભીડ઼ પડે રે ભાઈ
જયારે જયારે ભીડ઼ પડે રે ભાઈ
એના નામને હંભારજે
મોગલ માં આવશે સાદ સુણી આવશે
મોગલ માં આવશે સાદ સુણી આવશે

જયારે જયારે ભીડ઼ પડે રે ભાઈ
જયારે જયારે ભીડ઼ પડે રે ભાઈ
એના નામને હંભારજે
મોગલ માં આવશે સાદ સુણી આવશે
મોગલ માં આવશે સાદ સુણી આવશે

રુડી રુડી દુનિયામાં ફૂલેભરી દુનિયામાં
કાંટો કદી જો વાગે હો …
હરીભરી દુનિયામાં ખીલી-ખીલી દુનિયામાં
એકલવાયું જો લાગે એ …
કાંટો વાંગે કે એકલું જો લાગે ભાઈ
કાંટો વાંગે કે એકલું જો લાગે ભાઈ
એના નામને હંભારજે
મોગલ માં આવશે સાદ સુણી આવશે
મોગલ માં આવશે સાદ સુણી આવશે

વેરી જયારે જગ થઇ જાય રે ત્યારે બદલે રંગો હો
સુખના કેટલાને દુઃખના કેટલા થાય છે પ્રસંગો
વેરી જયારે તને ગભરાવે ભાઈ
સુખની વાંહે દુઃખ જયારે આવે ભાઈ
એના નામને હંભારજે
મોગલ માં આવશે સાદ સુણી આવશે
મોગલ માં આવશે સાદ સુણી આવશે

જયારે જયારે ભીડ઼ પડે રે ભાઈ
જયારે જયારે ભીડ઼ પડે રે ભાઈ
એના નામને હંભારજે
મોગલ માં આવશે સાદ સુણી આવશે
મોગલ માં આવશે સાદ સુણી આવશે 


#Mogal #Hambharaje #Lyrics #Gujarati #Gujaratitracks.com

About the author

govtjob

Leave a Comment